Saiknes un sadarbība

Sv. Jāņa Ev.-Lut. Latviešu Draudze Toronto

200 Balmoral Avenue

Toronto, Ontario

M4V 1J6

Telefons: 416-921-3327

Fakss: 416-921-4723

stjohnslatvianchurch@bellnet.ca

http://www.baznica.ca

Baznīcas kanceleja atvērta no pirmdienas līdz piektdienai, darba laiks: plkst. 9:00 – 16:00.

Draudzes mācītājs: prāvests emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergs

Mācītāja: Dr. Anita Gaide

Diakone: Aina Avotiņa

Mūsu māsu draudzes Sv. Andreja īpašumam “Sidrabenei” tieši draudē proponētā jauna “400-klases” šoseja no Hamiltonas lidostas, kura tikta savienota ar 407. šoseju. Tas skādēs ne tikai vietejiem ļaudim, bet arī visai latviešu sabiedrībai. Lūdzu atbalstiet cīņu pret šo šosejas celtniecību!

http://www.standrewslatvian.org/sidrabene/

http://www.cope-nomph.org/index.shtml/

Drauds_Sidrabenei_LtvAmk_20110205.pdf